Castle თავდაცვის თამაშები

Castle თავდაცვის თამაშები

თამაშები დაცვის ციხე – ეს თავის მხრივ დაფუძნებული სტრატეგია, სადაც თქვენ შეძლებთ ნახოთ მათი უნარების მეთაური და სტრატეგი სრულად. წამყვანი ბრძოლაში არმიის დაევალა თქვენ, რათა სწორი გადაწყვეტილება დროს შეურაცხმყოფელი ან თავდაცვითი, შეიარაღებული ჯარისკაცები უახლესი იარაღი და სატუმბი მათ, რათა გაიზარდოს გამძლეობა და ძალა.

საუკეთესო Castle თავდაცვის თამაშები